Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Bao bì Carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp....
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr Dương
Tel: 0982.49.07.86
BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM TỪ GIẤY

thông tin liên hệ
Mr Dương
QUẢN LÝ - 0982.49.07.86

BAO BÌ CARTON

BAO BÌ CARTON 3 LỚP
BAO BÌ CARTON 3 LỚP
BAO BÌ CARTON 3 LỚP
BAO BÌ CARTON 3 LỚP
THÙNG CARTON 3 LỚP
THÙNG CARTON 3 LỚP
BAO BÌ CAROTN 5 LỚP
BAO BÌ CAROTN 5 LỚP
BAO BÌ CARTON 5 LỚP
BAO BÌ CARTON 5 LỚP
BAO BÌ CARTON 7 LỚP
BAO BÌ CARTON 7 LỚP
THÙNG CARTON 7 LỚP
THÙNG CARTON 7 LỚP
BAO BÌ CARTON 7 LỚP
BAO BÌ CARTON 7 LỚP

SẢN PHẨM GIẤY CARTON

PALLET GIẤY
PALLET GIẤY
PALLET GIẤY
PALLET GIẤY
GIẤY TỔ ONG
GIẤY TỔ ONG
GIẤY TỔ ONG
GIẤY TỔ ONG
GIẤY TẤM
GIẤY TẤM
GIẤY TẤM
GIẤY TẤM
THANH NẸP GÓC V
THANH NẸP GÓC V
GIẤY TẤM
GIẤY TẤM